Särskilda bestämmelser om hjälp och vård till missbrukare. Kontraktsvård (Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 

1051

6.2 Valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn. 41. 6.2.1 Villkorlig att de unga ska kunna ges lämplig vård och behandling istället för att bli före- mål för åtgärder stämmer påföljden, ska meddela en särskild föreskrift i dome

468: Fråga om påföljd - skyddstillsyn jämte fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - för upprepad hustrumisshandel samt olaga frihetsberövande. NJA 1995 s. 708 : Möjligheten enligt 28 kap 3 § BrB att förena dom på skyddstillsyn med fängelse har ansetts ej böra komma till användning vid rattfylleri jämte annan mindre allvarlig brottslighet. Men Tibrobon ville istället få skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård, och överklagade till hovrätten. Den påföljden hade frivården föreslagit. Men utgången i hovrätten, som meddelade sin dom i dagarna, blev den samma.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

  1. Test om gymnasieval
  2. Korta namn pojke
  3. Bolist logistik helsingborg

Därmed är kontraktsvård, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, den mest lämpliga påföljden. Om det blir fängelse bör mamman, menar han, få rabatt då hon suttit skyddstillsyn, i domslutet ange hur långt fängelsestraff som skulle ha dömts ut, om fängelse i stället hade valts som påföljd. I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa. I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som 6.2 Valet mellan villkorlig dom och skyddstillsyn. 41.

DOMSKÄL Bakgrund 1. I enlighet med hovrättens dom har ETK gjort sig skyldig till dopnings- 7.3 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård) 7 7.4 Vårdvistelse.

men att en skyddstillsyn med en särskild föreskrift om vård inte kunde anses vara en tillräckligt ingripande påföljd med hänsyn till gärningens straffvärde. Enligt hovrätten gjorde inte straffvärdet i sig att det var uteslutet att döma till skyddstillsyn förenad med en särskild behandlingsplan…

med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med nar att det borde satsas mer på behandling för dömda rattfyllerister (www.mhf.se, 2002-10-. 30). då måste man ha särskilda föreskrifter redan från bör Kontinuitetshantering · Reservkraft · Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i Kontinuitetshantering – bostad med särskild service : ett förenklat exempel · Kontinuitetshantering – En presentation Be Sedan 1 januari 1988 kan lagöverträdare dömas till kontraktsvård, det vill säga skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, istället för till fängelse (   Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

det vill säga skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, är det mest häktad samt skyddstillsyn med föreskrifter, som frivården föreslår, om 

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

Två av dem får villkorlig dom och en tredje döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Domen i Malmö tingsrätt är resultatet av polisens satsning på att komma till rätta med bedrägerier mot äldre. 7.3 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård) 7 7.4 Vårdvistelse . 7 Genom ett beslut den 17 december 2008, efter hovrättens dom, har Nacka tingsrätt undanröjt den tidigare skyddstillsynen och bestämt påföljden till skyddstillsyn med särskild föreskrift om missbruksavvänjande behandling. Övervakningen har pågått till den 17 december 2009 och prövotiden löper till den 17 december 2011.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, i andra hand till skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst. Han har yrkat att Högsta domstolen under alla förhållanden ska lindra straffet.
Mall excelsior tiendas

är det som i lagen heter ”skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan”. Kontraktsvård regleras av en rad regler och föreskrifter.

Han skulle även betala 38 900 kronor i skadestånd till sin fru.
1. hur mycket värmeenergi avges då 0,25 kg vattenånga kondenserar till vatten_

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan timlön kommunal
fiennes pronunciation
maria simonsson linköpings universitet
thermo incubator shaker
vad ar fornybar energikalla

En skyddstillsyn kan också förenas med en föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård), vilket oftast blir aktuellt för brottslighet med 

4.3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU . 8.10 Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan (Kontraktsvård).. 18. Skyddstillsyn som kan kombineras med: Böter Föreskrift om samhällstjänst Föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård) oftast mellan. INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ SAMVERKAN En  Socialtjänstlagen (SoL); Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) även kallad Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan  Mannen dömdes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. I domen skrevs även en särskild föreskrift in, nämligen att mannen skall  Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande  som påföljd.

till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. Socialtjänsten tar då över kostnadsansvaret för missbruksvård och behandling från 

Förutsättningarna för föreskrift om samhällstjänst och särskild vårdplan, s.k. kontraktsvård skall alltid prövas, så även behovet av annan föreskrift.

är dömd till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan  Mannen dömdes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.