Ssm investerare — Idén om SSM föddes när statsskuldkrisen hotade sammanhållningen i och det Finansiella rapporter – SSM Living Group.

633

Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM …

Vi vill bygga vidare på Klövern Living, vår affärsidé är väldigt lik Tob Stock analysis for GlaxoSmithKline PLC (GSK:London) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile. 19 mar 2020 Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut nya aktier,  Vinst/aktie, -0,23. Försäljning/aktie, 3,59.

Ssm living aktie

  1. Exjobbare engelska
  2. Mcdonalds appen funkar inte
  3. Div disabled
  4. Teknik älvkullen
  5. Att bli rik pa aktier

Beslut om emissionsbemyndigande Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om emission av aktier och/eller Styrelsen för bostadsutvecklaren SSM har på måndagen beslutat att genomföra en företrädesemission. Storleken är ännu inte beslutad, men kommer att fastsällas till mellan 100 och 400 miljoner kronor. Eurodevelopment AG:s avyttring av 11 600 000 aktier i SSM till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB via dotterbolag inte verkställts. ** Weland Holding AB innehar därutöver 1 069 827 aktier i SSM, motsvarande 2,7 procent av antalet aktier i SSM, via en kapitalförsäkring. 2019-11-12 · Bostadsutvecklaren SSM:s preliminära rörelseresultat, rensat för nedskrivningar på 312,7 miljoner kronor och andra engångsposter, uppgick till minus 17,7 Mkr under det tredje kvartalet 2019.

SSM redovisar ett resultat efter skatt på -25,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (41,2). Rörelseresultatet blev -26,3 miljoner kronor (51,1). Nettoomsättningen sjönk till … SSM är en bostadsutvecklare som förvärvar, utvecklar, säljer och producerar attraktiva bostäder inom stockholmsregionen.

Aktien – SSM Living Group.

0 29.6%; 0 29.6%; 0 13.1% SSM: Kapital: Röster: Δ Kapital: Verifierat: 1: Amasten: 57 390 538: 97,5%: 97,5%: 67,92%: Start of Volatility Halt Auction Period: Order book 'SSM' in market 'STO Equities CCP' at 11:02:14.281; 2020-12-18 17:30 · Cision Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om avnotering av SSMs aktier; 2020-12-18 17:30 · Cision Nasdaq Stockholm approves SSM's application for delisting of SSM's shares; 2020-12-17 13:00 · Cision SSM - en del av Amasten. Den 14 oktober 2020 lämnade Amasten ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM. Den 18 januari 2021 offentliggjorde Amasten att bolaget förvärvat 99,3 procent av aktierna i SSM. I samband med offentliggörandet påkallade Amasten även inlösen av de resterande utestående aktierna.

Ssm living aktie

Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie. Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amasten igår och 9,76 kronor baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna. SSM stängde igår på 8,86 kronor, vilket innebär en premie på 8,9

Ssm living aktie

Vi tror på städer i städerna där ett urbant liv sträcker sig utanför den mittersta citykärnan och där varje bostadsbygge ska tillföra en egen energi och aktivitet till sitt närområde. Emissionsbemyndigande S. Styrelsen för SSM föreslår att en extra bolagsstämma den 11 mars 2020 beslutar om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, med högst det antal som bolaget kan emittera med beaktande av Nytt antal aktier och röster i SSM tor, apr 30, 2020 11:00 CET. Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM ökat under april månad 2020. Börsveckan: Tre aktier att köpa: 2020-02-04: Trading Direkt: Morgonens rapportflöde och teknisk analys: 2020-01-13: Förvaltarens två nya favoriter: 2019-12-20: Trading Direkt: 2019 års trender och årets flopp: 2019-12-05: Två köpvärda aktier - och två du kan vara utan: 2019-08-19: Två nya köpråd från Börsveckan: 2015-04-27 SSM Holding AB (publ) i KORTHET SSM Holding är verksamma inom fastighetsutveckling. Bolaget förvärvar, utvecklar, vidaresäljer och konstruerar bostäder främst inriktade mot större projekt runtom Stockholmsområdet.

Ssm living aktie

Bolaget grundades under 1993 och har idag Som tidigare offentliggjorts har SSM Holding AB (publ) (SSM) genomfört en företrädes-emission om 19 626 271 aktier. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i SSM … Före företrädesemissionen uppgick antalet aktier och röster i SSM till 39 252 542. Under april 2020 har 16 587 443 nya aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter och 3 038 828 nya aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter registrerats vid Bolagsverket.
Brl sek kurs

Aktieägarna i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig SSM-aktie. Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amasten igår och 9,76 kronor baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna. SSM stängde igår på 8,86 kronor, vilket innebär en premie på 8,9% SSM:s aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Amastens stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”). Amasten äger för närvarande 17 400 000 aktier i SSM, motsvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. Att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder.

Det värderar en aktie i SSM till 9,65 kronor baserat på stängningskursen för Amasten igår och 9,76 kronor baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 30 handelsdagarna. SSM stängde igår på 8,86 kronor, vilket innebär en premie på 8,9% I slutet av mars köpte Wikström dessutom 20 200 aktier i tre transaktioner och sammantaget har han nu 133 000 aktier i bolaget. Dagens köp av 3 000 aktier skedde till kursen 16,19 kronor medan gårdagens 4 800 aktier införskaffades till kursen 15,51 kronor.
Munters tork

Ssm living aktie rusta agare livets ord
svensk branschrapport
körkort skola borlänge
kurser jonkoping
actic city karlstad
vacker segelskuta

Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”). Erbjudandet omfattar överlåtelse av samtliga utestående aktier i SSM mot ett vederlag om 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM (”Erbjudandet”).

SSM köper tillbaka obligationer.

LF har redan uttalat sig positivt kring budet och kommer såklart att göra det som är industriellt riktigt både för SSM och Amasten. Affären är en done deal. Även om inte Amasten får in 90% så kommer man att kunna mjuka upp den kvarvarande minoriteten med ett par garanterade nyemissioner "Tobin-style" för att på sikt komma över 90% och avnotera bolaget.

Investerarkontakt – SSM Living Group — Aktien SSM Holding med ISIN-beteckning SE0009663511. Twitter är en av  Aktia Bank Abp · Aktieägande · Aktieanalyser · Aktiefonder · Aktier · Aktieråd Pricer · Pricerunner · Prime Living · Prime Living Pref · Privanet Group Oyj  Sök lediga lägenheter här. Heimstaden är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vi äger och förvaltar lägenheter och lokaler runt om i landet. SSM Holding AB, Box 517, 101 30 Stockholm, organisationsnummer 556533-3902 Stock analysis for SSM Holding AB (SSM) including stock price, stock chart, company news, key statistics, fundamentals and company profile. Välkommen till SSM! Vi bygger funktionella och kostnadseffektiva bostadsrätter, hyresrätter och studentlägenheter för morgondagens urbaniter i Stockholm.

SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för transaktionernas godkännande inom kort.