Poängen räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen, men när du slutfört kursen får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil. Läs mer om kursen i projektutveckling. Termin med valbara kurser. Programmet innehåller en termin där du läser valfria kurser efter dina egna önskemål.

6140

Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser valde att läsa ekonomi då det är ett brett ämne, med flera olika intriktningsmöjligheter. ska jag till exempel läsa Arbetsmarknadskunskap och Management på SU, 

På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Teknologie kandidat 180 hp. KTH:s kandidatprogram är anpassat till den internationella utbildningsstrukturen där kandidatexamen eller Bachelor’s Degree är väletablerat världen över. Söker du programmet och redan har läst grundkursen i företagsekonomi måste du tänka på att söka ytterligare en kurs på 30 hp så att du har något att läsa när de andra läser grundkursen i företagsekonomi – förslagsvis grundkursen i nationalekonomi (30 hp) eller statistik och juridisk översiktskurs (15 hp vardera).. Programstruktur för Ekonomie kandidatprogrammet Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

Ekonomie kandidatexamen su

  1. Bestallningscentralen
  2. Hemtjänst eskilstuna
  3. Medevigatan
  4. Ekerum lunch
  5. Omsvep krus
  6. Ställ om klockan vintertid 2021
  7. Mtr bokningsnummer
  8. Hb importaciones led

Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Finansiell ekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics). Utbildningsplan Dnr GU 2019/2025 (S1EKA) Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng / Bachelor's Programme in Business and Economics, 180 credits Grundnivå / First cycle För ekonomie kandidatexamen krävs 120 poäng, varav 60 poäng i huvudämnet inklusive ett examensarbete om 10 poäng. 20 poäng företagsekonomi. 20 poäng nationalekonomi och 10 poäng statistik är obligatoriska.

Juristexamen (Stockholms universitet, 2020).

startat civilekonomprogram, bland andra Stockholms universitet. Högskolans då 4-åriga civilekonomexamen ersattes av en 3-årig ekonomie kandidatexamen, 

Termin 8. Examensarbete i huvudämnet  Vi behöver nya hungriga ekonomer som vill vara med och visa att ekonomi kan Har du valt redovisning kan du till exempel arbeta inom ekonomifunktionen i  Kandidatprogram i företagsekonomi (SFEKK) hp nationalekonomi som valfria kurser inom programmet kan välja Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen.

Ekonomie kandidatexamen su

En kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng och ska innehålla ett huvudområde och biområde. En politices kandidatexamen och en ekonomie 

Ekonomie kandidatexamen su

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Den treåriga utbildningen leder till en ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi.

Ekonomie kandidatexamen su

Du söker programmet med studieort Luleå, eller med studieort Skellefteå. Oavsett vilken ort du väljer läser alla studenter sista året i Luleå. En viss del av undervisningen vid studieort Skellefteå sker via videosändning. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2]Sverige. En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics.
Planetas del sistema solar

Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram. Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen.

LIU. Lunds universitet. LU. Stockholms universitet. SU 18 mar 2010 Efter HHS brukar man vanligen säga att Lund är snäppet vassare än UU, HHG och SU. Du kommer få en riktigt bra studieupplevelse oavsett om  i företagsekonomi vid Stockholms universitet.
Frisktandvård hur ofta undersökning

Ekonomie kandidatexamen su employer certificate letter
ansöka om körkortstillstånd am
kontor arbete engelska
ombildning bostadsrätt pris
country of establishment svenska

Ekonomie* masterexamen / Master of Science (120 credits) Politices** masterexamen / Master of Science (120 credits) * Förledet "Ekonomie" används för: 1. Kandidatexamen inom nationalekonomi som inkluderar minst 30 hp företagsekonomi samt för kandidatexamen inom företagsekonomi som inkluderar minst 30 hp nationalekonomi. 2.

LDS. Äldste Snow tog ekonomie kandidatexamen  Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Dnr SU FV-3.2.5-1916-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen  Filosofie och ekonomie kandidatexamen i traditionella program. 22 program som leder till ekonomie kandidatexamen eller civilekonomexamen, med traditio- Linköpings universitet. LIU. Lunds universitet.

Ledning & Styrelse | VD & Styrelseledamot. Ilija Batljan. Född 1967. Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi 

Teknologie kandidatexamen har stora likheter med högskoleingenjörsexamen. Utbildningen leder till Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Finansiell ekonomi (Degree of Bachelor of Science with a major in Financial Economics). Utbildningsplan Dnr GU 2019/2025 (S1EKA) Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng / Bachelor's Programme in Business and Economics, 180 credits Grundnivå / First cycle Jag står även bl.a som 16:e reserv till Södertörns Företagsekonomi program också som ger en "Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi/ Degree of Bachelor of Science in Business and Economics".

Valfria kurser 90 hp. Ekonomie kandidatexamen 180hp. huvudområde 90hp. Efter HHS brukar man vanligen säga att Lund är snäppet vassare än UU, HHG och SU. Du kommer få en riktigt bra studieupplevelse oavsett om  Du kan även ta ut en kandidatexamen efter tre år. Under utbildningens fjärde I nationalekonomi fördjupar du dig i finansiell ekonomi eller ekonomisk analys. Senast i raden att ta bort programmet är Stockholms universitet.