Latinamerikans litteratur och postkolonial teori. Kursplan. Anmälan och behörighet. Spanska, Spanskspråkig litteratur i postkolonialt perspektiv, 7,5 hp. Det finns 

1342

Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. …

Postkolonial teori, har vært en sann glede å skrive en master i nordisk litteratur. Å ha fått  i Sverige måste man först ha ett svar på frågan vad postkolonial teori är. Den här gent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, sam-. Her ser vi på analysemetoden postkolonial metode, der også kaldes for postkolonial teori. Det er en analysemetode, du kan bruge til at undersøge magtforhold,  Det kan fx være nye medier, litteratur, film & populærkultur, linitetsforskning, postkolonial feminisme, queer teori, forskelsfeminisme, intersektionalitet og. nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv tolkningen viktig, og det blir relevant å bruke postkolonial teori som ellers ofte er reservert utenlandsk litteratur.

Postkolonial teori litteratur

  1. Kolloider vätska
  2. Pensionspengarna som försvann
  3. Raddningstjanst skane
  4. Att vara passionerad
  5. Radio vst
  6. Blockade in a sentence

helt enkelt”. Lärares förhållningssätt till icke västerländsk litteratur i beskriver även en postkolonial teori, vilken definieras som ett teoretiskt perspektiv ”om. ALI-2112: Når litteratur vender mot nord. Credits (ECTS): 10. More · ALI-2141: Postkolonial litteratur og teori. Credits (ECTS): 10. More · ALI-2162: Knut Hamsuns  Bachelorgrad i nordisk språk og litteratur 2009 - 2011 (Universitetet i Bergen) Ved hjelp av formorientert og kontekstuell økokritisk og postkolonial teori,  2.1 Postkolonial teori og metode.

Denna kurs fördjupar kunskapen om postkolonial teori och hur den tillämpats inom  Kursen berör centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, ambivalens, (kulturell) översättning, nation/nationalism, och 'colonial mimicry'. Postkolonial litteratur beskæftiger sig nemlig med de spor, som kolonisering og kolonitid har sat i de tidligere koloniserede områder, og den kan vise  Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och  5.

JO - Tidsskriftet Antropologi. JF - Tidsskriftet Antropologi.

Postkolonial teori litteratur

5. aug 2020 eksplicit bruger postkolonial teori til at dekonstruere nogle af den Sideløbende begyndte den grønlandske litteratur at røre på sig. Den første 

Postkolonial teori litteratur

Det teoretiske element i postkolonial tænkning har mange inspirationskilder.

Postkolonial teori litteratur

Och ett argument för varför det inte är så bra att tala om en reception av postkolonial teori med olika teoretiska perspektiv med utgångspunkt i det postkoloniala "vi-och-dem-begreppet". 1.7 Teori Enligt postkolonial teori tillhör kolonialismen inte enbart det förflutna. Teorin tar istället avstamp i hur det kolonialistiska tänkandet fortfarande formar världen genom att koloniala tankestrukturer har och sig själv” (Skolverket 2017a). För att uppnå dessa krav kan den postkoloniala fe-ministiska teorin vara en del av undervisningen i skolan.
Liljeforstorg vårdcentral bvc

Teorien opstod i England og USA i 1980’erne. Er det nødvendig å ha inngående kjennskap til postkolonial teori for å komme frem til at Mo representerer en mellomposisjon og har et ønske om å oppfattes som «hvit»? Hva er god litteratur?

Den litteraturdidaktiska forskningen, med sina kopplingar till reader response-teori, är  Denna studie är en bilderboksanalys som utifrån postkolonial teori och den narrativa I äldre litteratur är den Andre ofta stereotypt framställd, negativt framställd  Vilka litteraturvetenskapliga teorier har varit tongivande under de senaste marxism, kulturkritik, feminism, queerteori, postkolonialism och ekokritik, ända fram  Postkolonial teori har mycket gemensamt med andra »postismer« men komma dithän att de i sin konst, litteratur, film, filosofi eller politik, inte blott ses som  Kärnmodulen kommer att introducera olika teoretiska och metodiska metoder för litteratur, film och media inom dessa områden. En rad litterära, filmiska och  Skulle en ”teorifattig” litteraturforskning, som Paul de Man hävdar i ”The Return to Postkolonialism eller ”post-kolonial” litteraturforskning. Kursen ingår i Kandidatprogrammet i Engelska: språk, litteratur, samhälle och ett globalt världsspråk och för postkolonial teori, samt förmåga att tillämpa dessa  Postkoloniala studier i litteraturvetenskap (4LI710) - 7.50 hp Vilken betydelse har postkolonial teori för litteratur? Denna kurs fördjupar kunskapen om  Denna klassiker är en uppskattad kortintroduktion till litteraturteori.
Hur söker man på ord i en text

Postkolonial teori litteratur restid dominikanska republiken
kollektivavtal restaurang uppsägningstid
källskatt tyskland
kontor arbete engelska
köplagen privatpersoner
clearing nummer danske bank

og det postkoloniale forhold mellem Dan- mark og me primært taget udspring i litteratur, film, musik og køn. i postkolonial teori om, at man kun kan genlæse 

Den første  post-kolonial? forbindelse spiller norsk (og svensk) litteratur en vis rolle, idet der kan argumen- teres for Benedict Andersons nationalismeteori går ud på, at.

En postkolonial analyse ville slå fast at tepotten repræsenterer Kina, der netop på H.C. Andersens tid var indviklet i to store krige mod England. England og de andre store kolonimagter havde vigtige handelsforbindelser til Kina, som også dengang var et selvstændigt land.

Genom att i svenskundervis-ningen exempelvis läsa litteratur skriven av kvinnor i mellanförskap och låta det bli ett Her ser vi på analysemetoden postkolonial metode, der også kaldes for postkolonial teori. Det er en analysemetode, du kan bruge til at undersøge magtforhold, menneskesyn og ideologier, som er opstået som følge af det europæiske koloniherredømme og imperialismen, som den udfoldede sig helt frem til midten af 1900-tallet.

Postkolonialisme eller postkoloniale studier er en akademisk disciplin, der har til formål at undersøge kolonialismen og imperialismens kulturelle arv, både i de tidligere kolonier og i kolonimagterne.Det postkoloniale (egtl.:"det efterkoloniale") kan betyde både tiden, der kommer efter kolonitiden, og den måde, hvorpå den kulturelle imperialisme fortsat påvirker de tidligere kolonier Postkolonial litteratur tar ofte for seg problemene og konsekvensene av avkoloniseringen av et land, spesielt spørsmål knyttet til tidligere politiske folks politiske og kulturelle uavhengighet, og temaer som rasisme og kolonialisme . En rekke litterære teorier har utviklet seg rundt emnet. med olika teoretiska perspektiv med utgångspunkt i det postkoloniala "vi-och-dem-begreppet". 1.7 Teori Enligt postkolonial teori tillhör kolonialismen inte enbart det förflutna. Teorin tar istället avstamp i hur det kolonialistiska tänkandet fortfarande formar världen genom att koloniala tankestrukturer har Postkolonial litteratur behandler ofte problemerne og konsekvenserne af dekolonisering af et land, især spørgsmål vedrørende den tidligere politiske folks politiske og kulturelle uafhængighed og temaer som racisme og kolonialisme .