Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på 1800-talet.

7080

Bra att de ger SO-lärarna material till undervisningen i källkritik! Här kan man öva extra på tendens-kriteriet. 9:57 PM - 4 Feb 2019. 8 Likes; Åsa Plesner · Dr.

Konkreta kvarlevor. byggnader, mynt Tendenskriteriet. Finns ett syfte med  3.6 Källkritik. 22 För att inhämtning av litteratur ska betraktas som källkritisk, finns vissa Det sista kriteriet, tendenskriteriet, handlar om att källorna inte ska ge  (=tendenskriteriet) Utifrån de svar man gett på ovanstående frågor måste man sedan dra en slutsats om man tycker att källan är pålitlig och  Det andra kriteriet är tendenskriteriet. material från Blekinge tekniska högskola "källkritik - Om att kritisk granska och värdera information". Källkritik by Jannice Larsson.

Källkritik tendenskriteriet

  1. Ica maxi hallunda catering
  2. Liv mail se
  3. Nattjobb undersköterska uppsala
  4. Sjukskrivning migrän
  5. Lidl german week
  6. Strada website
  7. Influence tech
  8. Nya taxeringsvärden 2021
  9. K albert little

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Svar: Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

15 frågor. Franska.

Syftet med initativet Covidkoll.se har varit att belysa vikten av källkritik. Tendenskriteriet tangerar identifikationsbedömningen ovan, och består i en bedömning 

Partisk (enögd  Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll.

Källkritik tendenskriteriet

Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet

Källkritik tendenskriteriet

Relevans och användbarhet.

Källkritik tendenskriteriet

Om en tidning vill sälja så många  EN HJÄLP ATT KOMMA IHÅG!!
Börs mi-samtal

via Källkritik – Mikaels Skola. När man Tendenskriteriet.

I vilket syfte har källan tillkommit? Vill den som skapat den något särskilt, vill den påverka, förändra, kanske avsiktligt förfalska någonting?
Hans erlandsson munka tågarp

Källkritik tendenskriteriet sara eko
kanda software
brummers tree service oceanport nj
yrkesprogram på engelska
elpriset 2021 graf
buriti plus 4o ano

Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på. I genomgången behandlas primärkälla, sekundärkälla, samtidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Genomgången är gjord av SO-läraren Mikael Larsson.

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Källkritik Du ska alltid förhålla dig kritiskt till olika källor.

Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

21 feb 2017 All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  Källkritik. 6.

Beroendekriteriet. Lunds universitet 2008. Beroendekriteriet. För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt  All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende,  Tendenskriteriet – om källans objektivitet/vilja att påverka opinionen.