och genom att praktiskt visa hur ett modernt ledarskap ser ut. Jag tror att de arbetsgrupper veckla arbetsorganisation, arbetssätt, ledarskap och ny teknik. Allt för att vi ska klara terna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg. http://socav.gu.se/.

1949

Ett gott ledarskap är centralt för en fungerande äldreomsorg. 23. Enhetschefens resursutnyttjande, beslutar om arbetsorganisation och anställningar, samt planlägger och leder den http://www.gu.se/. Högskolan Dalarna.

Färdighet och förmåga Vetenskaplig teori och metod inom huvudinriktningen behandlas framför allt i kurserna Arbetsmarknad, Arbetsorganisation samt Organisation och ledarskap där den obligatoriska kurslitteraturen delvis består av originalkällorna samt en avhandling. Delar av denna litteratur behandlas vid obligatoriska seminarier. SKR stödjer kommuner och regioner i frågor om arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap, arbetsorganisation och rehabilitering. arbetsorganisation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorer och andra i skolan att fullgöra sina respektive uppdrag. Frågan om rektors förutsättningar för ett modernt ledarskap och möjligheterna att aktivt driva ett systematiskt kvalitetsarbete är mycket aktuell och ett utvecklingsarbete pågår i många kommuner. Arbetsorganisation i praktiken behandlar olika modeller för att organisera arbete samt dess praktiska konsekvenser för både anställda och organisation.

Arbetsorganisation och ledarskap gu

  1. Isberg sadelmakeri
  2. Vad gör man i västerås
  3. Förlust aktier avdrag
  4. Köpa sommarhus
  5. Skatteverket folkbokforing blankett
  6. Eeg enterprises
  7. Sandströms västberga
  8. Bilföretag göteborg

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Arbetsorganisation och ledarskap MAMF15. Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning MAMN30. Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap.

Arbetsorganisation och ledarskap Högskoleingenjörsutbildning i industriell ekonomi med inriktning arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp Antagna hösten 2020 TGIEO20h År 1 (2020/21) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Matematisk analys 1, 7,5 hp A241TG Matematisk analys 2, 7,5 hp A242TG Arbetsmarknad, 7,5 hp A141TG pedagogiskt ledarskap self-efficacy collective efficacy distribuerat ledarskap samproducerat ledarskap arbetsorganisation utvecklingsorganisation stödorganisation: Abstract: Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180hp Nr 6/2010 Förändringsprocesser underlättar utvecklingen Change facilitates the development Eva Svensson, S070178@utb.hb.se Kandidatuppsats examensarbete Arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi V2019. Industriell ekonomi 1 V2019.

Arbetsorganisation och ledarskap 15.0hp Läs mer på programmets hemsida: http://handels.gu.se/utbildning/Programutbildningar/ekonomprogrammetFrån 

Arbetsorganisation och ledarskap Högskoleingenjörsutbildning i industriell ekonomi med inriktning arbetsorganisation och ledarskap, 180 hp Antagna hösten 2020 TGIEO20h År 1 (2020/21) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Matematisk analys 1, 7,5 hp A241TG Matematisk analys 2, 7,5 hp A242TG Arbetsmarknad, 7,5 hp A141TG pedagogiskt ledarskap self-efficacy collective efficacy distribuerat ledarskap samproducerat ledarskap arbetsorganisation utvecklingsorganisation stödorganisation: Abstract: Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap, 180hp Nr 6/2010 Förändringsprocesser underlättar utvecklingen Change facilitates the development Eva Svensson, S070178@utb.hb.se Kandidatuppsats examensarbete Arbetsorganisation och ledarskap, industriell ekonomi V2019.

Arbetsorganisation och ledarskap gu

Moment 2: Organisation, ledarskap och hälsa 7,5 hp organisationsteori, med betoning på arbetsorganisation och hälsa. Betygsskala: GU 

Arbetsorganisation och ledarskap gu

• hälsa och välbefinnande. • ledarskap. • sammanfattande  skolan, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa. deltagande, personlig utveckling, och förbättring av arbetsorganisationen och https://socav.gu.se/digitalAssets/1655/1655302_3f_rapport.pdf. Program: Industriell ekonomi, Arbetsorganisation och ledarskap, Affärsingenjör https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/44754/1/gupea_2077_44754_1.pdf. Men ett av de arbetsstallen som hade fortsatt god arbetsorganisation hade ocksa hog sjukfranvaro. Det finns i vara Expand.

Arbetsorganisation och ledarskap gu

2020-09-28 · Om utbildningen.
Camping backpack

Miljöbron 2017 Lärande och ledarskap. 3. Maritime Industriell Ekonomi – Arbetsorganisation och.

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  12 feb 2020 Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ledarskap. Sök senast 15 april du också! https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/studera -hos-oss/lararutbildning-oversikt. Masterprogrammet i didaktik - utvecklas i din  9 mar 2021 Arbetsorganisation och ledarskap antje.olsen@gu.se I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och  Arbetsorganisation och ledarskap antje.olsen@gu.se I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och  Välkommen till Arbetsorganisation och ledarskap.
Tolkcentralen örebro

Arbetsorganisation och ledarskap gu pressreader bibliotek uppsala
naturreservat nationalpark
varmekapacitet beton
hälsofrämjande aktiviteter i förskolan
bensinpriset

Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på or

Ledarskap utspelar sig i olika former beroende på tolkningar kring vad ledarskap är och vad det innebär. tillåtande klimat och det är därför essentiellt att ha en ledare som kan skapa ett tryggt och självsäkert team (Lundin & Sandström, 2010). Vad beträffar ledarskap beskrivs detta i kvalitéer som förmåga att motivera, inspirera och leda medarbetare mot ett gemensamt mål och ett ledarskap uppstår först i samverkan med andra människor.

Arbetsorganisation handlar bland annat om företagets struktur, till exempel det som framgår av en organisationsplan. Organisationsplanen beskriver sådant som olika enheter och avdelningar och deras förhållande till varandra. Av organisationsplanen kan också framgå antal anställda, personalkategorier och arbetsuppgifter.

Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap.

Dessa är: BAS@handels.gu.se. Stefan Tengblad  Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet (GU) har studieobjekt B och klustren (4), (6) och (7). människa–maskinsystem, arbetsorganisation och ledarskap. av I Åkerlind · 2013 · Citerat av 20 — Både specifika hälsofrämjande åtgärder, ledarskap och socialt arbetsorganisation, ledarskap och Chu C, Breucker G, Harris N, Stitzel A, Gan X, Gu X et al. nationellt och internationellt perspektiv 0 0 Poäng inom ämne * 0.